POLISH Translation Status

Help translate Sandboxie to languages other than English
Post Reply
tzuk
Sandboxie Founder
Sandboxie Founder
Posts: 16076
Joined: Tue Jun 22, 2004 12:57 pm

POLISH Translation Status

Post by tzuk » Tue Sep 30, 2008 2:53 pm

Translation package (Compressed):
http://www.sandboxie.com/i18n/SbieText.zip

Contains:
Text-English-1033.txt
Text-Polish-1045.txt
Parse.exe

* * *

The command used to generate the report below:

Code: Select all

parse.exe Text-English-1033.txt Text-Polish-1045.txt > Report.txt 2>&1
Last edited by tzuk on Wed Nov 05, 2008 9:21 am, edited 2 times in total.
tzuk

Barnaba
Posts: 8
Joined: Mon Apr 14, 2008 4:51 pm

Post by Barnaba » Sun Apr 22, 2012 2:49 am

*==========
* Missing Messages in Text-Polish-1045.txt
*==========

3435;txt;01
Ustaw układ i grupy
.

5142;txt;01
Rozmieść piaskownice w grupach i dostosuj kolejność ich wyświetlania. Wywołanie menu kontekstowego umożliwi zarządzanie wpisami w poniższym drzewie układu.
.

5143;txt;01
(Góra)
.

5145;txt;01
P&rzywróć domyślny układ
.

5146;txt;01
Wstaw &grupę
.

5147;txt;01
&Zmień nazwę
.

5148;txt;01
&Usuń
.

5151;txt;01
&Przenieś
.

5152;txt;01
&Przenieś w górę
.

5153;txt;01
&Przenieś w dół
.

5154;txt;01
&Przenieś do


Please correct:

1307;pop;inf;02
SBIE1307 Z powodu ograniczeń, program %2 nie mógł uzyskać dostępu do internetu
.
.

Barnaba
Posts: 8
Joined: Mon Apr 14, 2008 4:51 pm

Post by Barnaba » Sun Aug 12, 2012 4:43 am

*==========
* Missing Messages in Text-Polish-1045.txt
*==========

1315;pop;inf;01
SBIE1315 Prawdopodobnie z powodu konfliktu z oprogramowaniem: %2
.

3114;txt;01
Programy
.

3453;txt;02
Wprowadzenie — &samouczek
.

7850;txt;01
Samouczek wprowadzający do Sandboxie
.

7851;txt;01
Pierwsze kroki w Sandboxie
.

7852;txt;01
Witamy w Sandboxie!

Sandboxie uruchamia programy w odizolowanej przestrzeni, co uniemożliwia im wprowadzania trwałych zmian w innych programach i danych w komputerze.

Ten samouczek w krótki sposób wyjaśnia podstawowe zasady korzystania z Sandboxie.
.

7853;txt;01
Uwaga: Ten samouczek jest przeznaczony do użycia z domyślną piaskownicą DefaultBox.
.

7854;txt;01
Jak działa Sandboxie (Ilustracja)
.

7855;txt;01
Uruchom przeglądarkę internetową pod kontrolą Sandboxie
.

7856;txt;01
Proszę znaleźć skrót na pulpicie i kliknąć go dwukrotnie, aby uruchomić przeglądarkę internetową w domyślnej piaskownicy DefaultBox.
.

7857;txt;01
Kliknij tutaj, aby ukryć to okno i pokazać pulpit
.

7858;txt;01
Twoja przeglądarka jest teraz uruchomiona wewnątrz piaskownicy
.

7859;txt;01
Programy w piaskownicy mogą modyfikować tylko zawartość piaskownicy.

Podczas zapisywania lub pobierania plików, pliki są umieszczane w piaskownicy. Jeśli zapisujesz plik w folderach Pulpitu, Moje dokumenty lub Downloads, to Sandboxie oferuje funkcję przeniesienia pliku z piaskownicy.

Spróbuj teraz: W przeglądarce (uruchomionej w piaskownicy) pobrać plik na Pulpit i przywrócić go na prawdziwy Pulpit.
.

7860;txt;01
Usuń zawartość swojej piaskownicy
.

7861;txt;01
Można traktować piaskownicę jako arkusz przezroczystego papieru umieszczony pomiędzy programem a komputerem. Usuwanie zawartości piaskownicy przypomina wyrzucenie używanego arkusza papieru i zastąpienie go innym czystym.
.

7862;txt;01
Spróbuj teraz: Usunąć zawartość swojej piaskownicy DefaultBox. Proszę znaleźć żółtą ikonę Sandboxie w podświetlonym rogu ekranu, a następnie kliknąć:
.

7863;txt;01
Kliknij prawym przyciskiem myszy na żółtą ikonę Sandboxie,

wybierz DefaultBox i wywołaj polecenie Usuń zawartość.
.

7864;txt;01
Gotowy do pracy!
.

7865;txt;01
Dziękujemy za poświęcony czas na przejrzenie tego samouczka. Więcej samouczków i porad można znaleźć na stronie internetowej Sandboxie.

Domyślne ustawienia Sandboxie, zapewniają pełną ochronę, ale może będziesz chciał przejrzeć polecenia konfiguracji piaskownicy w menu Piaskownica w oknie programu Sandboxie.
.

7866;txt;01
W 64-bitowym systemie Windows, należy włączyć Eksperymentalną ochronę. Zobacz menu Konfiguracja w Sterowanie Sandboxie.
.

*==========

Please correct this string:

3730;txt;01
Piaskownica jest pusta. Brak elementów do usunięcia.
.

tzuk
Sandboxie Founder
Sandboxie Founder
Posts: 16076
Joined: Tue Jun 22, 2004 12:57 pm

Post by tzuk » Tue Aug 14, 2012 7:44 am

*==========
* Missing Messages in Text-Polish-1045.txt
*==========

There are no missing messages.
tzuk

Barnaba
Posts: 8
Joined: Mon Apr 14, 2008 4:51 pm

Post by Barnaba » Thu Aug 16, 2012 1:59 am

Please correct these strings:

7862;txt;01
Spróbuj teraz: Usunąć zawartość swojej piaskownicy DefaultBox. Proszę znaleźć żółtą ikonę Sandboxie w podświetlonym rogu ekranu, a następnie:
.

7863;txt;01
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na żółtą ikonę Sandboxie,

wybrać DefaultBox i kliknąć Usuń zawartość.
.

tzuk
Sandboxie Founder
Sandboxie Founder
Posts: 16076
Joined: Tue Jun 22, 2004 12:57 pm

Post by tzuk » Thu Aug 16, 2012 10:33 am

Corrected in version 3.81.06.
tzuk

Dun
Posts: 353
Joined: Mon Jun 23, 2014 5:00 am
Location: Poland

Re: POLISH Translation Status

Post by Dun » Fri Oct 17, 2014 1:28 pm

Allow direct access to Windows Font Cache
Zezwól na bezpośredni dostęp do pamięci podręcznej czcionek Windows

Curt@invincea
Sandboxie Lead Developer
Sandboxie Lead Developer
Posts: 1671
Joined: Fri Jan 17, 2014 5:21 pm
Contact:

Re: POLISH Translation Status

Post by Curt@invincea » Fri Oct 17, 2014 5:31 pm

Thanks. Will be in 4.15.1.

Barnaba
Posts: 8
Joined: Mon Apr 14, 2008 4:51 pm

Re: POLISH Translation Status

Post by Barnaba » Tue Oct 11, 2016 3:40 am

*==========
* Probably Missing Messages in Text-Polish
*==========

1316;pop;inf;01
SBIE1316 Zablokowano żądanie wygenerowania zdarzenia urządzenia w piaskownicy
.

1319;pop;inf;01
SBIE1319 Zablokowano bufor wydruku do pliku, %2 %3
.

1320;pop;wrn;01
SBIE1320 Aby umożliwić zapisanie buforu wydruku dla tego procesu poza obszarem izolowanym, kliknij dwukrotnie ten wiersz komunikatu
.

2224;pop;wrn;01
SBIE2224 Program w trybie piaskownicy uległ awarii: %2
.

3457;txt;01
Forum &Sandboxie (Web)
.

3458;txt;01
Zezwalaj na bezpośredni dostęp do buforowania czcionek systemu Windows
.

3459;txt;01
Zezwalaj na dostęp bezpośredni do sterownika qWave (Google Hangouts)
.

3950;txt;01
Bufor wydruku
.

3951;txt;01
Bufor wydruku Windows pracuje poza nadzorem Sandboxie. Aplikacja w trybie piaskownicy, żądająca wydruku do pliku z buforu wydruku zostanie zablokowana, ponieważ ten plik będzie zapisany poza piaskownicą.
.

3952;txt;01
Jeśli chcesz umożliwić wydruk do pliku buforowi wydruku, możesz włączyć to ustawienie. Zaleca się, aby włączyć tę opcję tylko w razie potrzeby.
.

3953;txt;01
Zezwalaj buforowi wydruku Windows na wydruk do pliku.
.

3955;txt;01
Pliki sieciowe
.

3956;txt;01
Pliki i foldery sieciowe są zwykle widoczne dla aplikacji w piaskownicy.
.

3957;txt;01
Jeśli chcesz zablokować aplikacji w piaskownicy dostęp do plików i folderów w sieci, możesz włączyć to ustawienie. Pojedyncze pliki i foldery mogą być otwierane przez aplikację w piaskownicy, poprzez dodanie ich w Dostęp do zasobu -> Dostęp do plików.
.

3958;txt;01
Blokuj pliki i foldery sieciowe, chyba że są specjalnie otwarte.
.


Please correct the translation of Lokalna to Lokalne

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests